• Kompletní geologické práce

    Posudky a průzkumy v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie, vyhledání a budování vodních zdrojů, zasakování odpadních i srážkových vod, podklady pro založení stavby, technické projekty, měření radonu.
    Naše služby

Mezi nejčastější úkoly patří:

Zajištění vodního zdroje na klíč

Zajištění vodního zdroje na klíč

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, realizace vrtu s ověřenou vrtnou firmou.
Likvidace přečištěných odpadních vod

Likvidace přečištěných odpadních vod

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, případné doporučení typu ČOV a montážní firmy.
Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy.
Vyřešení vsakování srážkových vod

Vyřešení vsakování srážkových vod

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy, návrh a vypočet retenčně-vsakovacího systému.
Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku a vypracování protokolu.
Nabízím profesionální a osobní přístup, pracuji zejména v terénu a práci od stolu nepraktikuji.
Mám oprávnění v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie.
Disponuji zvláštní odbornou způsobilostí k měření radonového indexu pozemku.
Zajistím vypracování projektové (technické) dokumentace.
Kladu důraz na kvalitní a pečlivou práci.

O nás

Jsem autorizovaný hydrogeolog, inženýrský geolog a osoba se zvláštní odbornou způsobilostí v obasti radonometrie. V oboru působím aktivně od roku 2014, mám zkušenosti  z komerční i vědecké sféry (VÚV TGM). Mezi mé nejčastější úkony patří:

Více o nás

Nahoru