O nás

Kladu důraz na kvalitu odvedené práce při zachování odpovídajících cen a rychlosti dodání výsledků.

GeoKomplet - kompletní servis

Disponuji oprávněním projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie. Jsem držitelem povolení a zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - stanovení radonového indexu pozemku. Úzce spolupracuji s kolegy s autorizací v oboru vodohospodářské stavby.

Náplň práce

Zaměřujuji se na úkony v oblasti aplikované geologie, radonometrie a projekce vodních děl. Naše každodenní činnosti jsou:

  • vyhledávání nových zdrojů vody, optimalizace využití a ochrana stávajících vodních zdrojů
  • řešení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních
  • návrh likvidace srážkových vod vsakem do podloží
  • stanovení radonového indexu pozemku
  • zjišťování složení horninového prostředí pro účel založení stavby
  • vypracování projektové dokumentace studny a ČOV

.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (35.2 + 19.6) *

Sečtěte a zaokrouhlete (25.6 + 1.8) *

Nahoru