O nás

Klademe důraz na kvalitu odvedené práce při zachování příjemných cen a rychlosti dodání výsledků.

GeoKomplet - kompletní servis

Disponujeme oprávněním projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie. Jsme držiteli povolení a zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - stanovení radonového indexu pozemku. Samozřejmostí je autorizace v oboru vodohospodářské stavby.

Náplň práce

Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie, radonometrie a projekce vodních děl. Naše každodenní činnosti jsou:

  • vyhledávání nových zdrojů vody, optimalizace využití a ochrana stávajících vodních zdrojů
  • řešení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních
  • návrh likvidace srážkových vod vsakem do podloží
  • stanovení radonového indexu pozemku
  • zjišťování složení horninového prostředí pro účel založení stavby
  • vypracování projektové dokumentace studny a ČOV

.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (13.2 + 44.1) *

Sečtěte a zaokrouhlete (20.3 + 7.3) *

Nahoru