Reference

Realizoval jsem více než tisíc úspěšných projektů zahrnující geologické průzkumy a posudky s technickou projektovou dokumentací. 

V období 2014 až 2021 jsem realizoval:

Stovky hydrogeologických průzkumů vsakování srážkových vod

Stovky hydrogeologických posudků studen a domovních ČOV 

Stovky projektových dokumentací studen a domovních ČOV

Stovky inženýrsko-geologických průzkumů

Osobně jsem působil na těchto vyznačených lokalitách (a další stále přibývají...).

Působili jsem jako člen řešitelského týmu na následujících akcích:

Hydrogeologické průzkumy a posudky:

Realizace hydrogeologických vrtů (vrtaných studní) - Štětí, Kouřim, Květnice, Pěčice (Mladá Boleslav), Chýně, Milovice aj.

Hydrodynamické zkoušky (individuální i skupinové) - Jihlava, Pševes (Kopidlno), Mladá Boleslav, Jesenice u Prahy, Květnice, Lysá nad Labem

Zhodnocení vlivu stavby na odtokové poměry - Boršov Nad Vltavou, Přezletice

Hydrogeologické průzkumy pro vsakování srážkových vod z halových objektů a zpevněných ploch - Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec, Vodňany, Karlovy Vary, Havraň

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z komunikace - Milovice, Klecany, Vrchotovy Janovice, Praha-Petrovice, Velké Přílepy, Stradonice u Pátku, Skřivany, Zvoleněves, Svinaře
 

Inženýrsko-geologické průzkumy pro:

Obytné zástavby - Zvoleněves, Praha-Motol, Velké Přílepy, Bukovno, Jirny

Ostatní objekty (kostel a komunitní centrum, hotel, přístavba nemocnice, požární stanice, mateřská škola) - Praha-Hlubočepy, Pec pod Sněžkou, Pod Pleší, Praha-Kbely, Bradlec

Liniové stavby (opěrná zeď, komunikace, vodní cesta) -  Plzeň, Vraňany-Hořín, řeka Kyjovka, Lanžhot

Vodní díla (revitalizace řeky, rekonstrukce hráze, stavba mola a lávky) - Tutleky, Brdo, Kyjovka, Příbram

Průmyslové objekty (výrobní, skladovací a prodejní haly) - Jindřichův Hradec, Vodňany, Písek, Havraň, Klíčany, Jesenice u Prahy, Poděbrady, Jiřice

Obecní ČOV - Okrouhlo, Kozomín, Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi
 

Nabízím profesionální a osobní přístup, pracuji zejména v terénu a práci od stolu nepraktikuji.
Mám oprávnění v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie.
Disponuji zvláštní odbornou způsobilostí k měření radonového indexu pozemku.
Zajistím vypracování projektové (technické) dokumentace.
Kladu důraz na kvalitní a pečlivou práci.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (30.8 + 29.4) *

Sečtěte a zaokrouhlete (16.5 + 36.8) *

Nahoru