Legální vrtané studny

Rádi Vás provedeme celým procesem vybudování studny.

pomůžeme vám od začátku až do konce

 • Vypracujeme Vám cenovou nabídku na kompletní vybudování vrtané studny (na klíč) – součástí této nezávazné nabídky je odhad hloubky vrtané studny hydrogeologem.
 • Na základě místního šetření navrhneme umístění a konstrukci budoucího vodního zdroje.
 • Vypracujeme potřebnou autorizovanou dokumentaci se všemi náležitostmi.
 • Vyřídíme za Vás všechna povolení, vyjádření, souhlasy apod.
 • Realizaci samotného vrtu nechte na námi ověřené vrtné firmě – budete tak mít jistotu kvalitně odvedené práce.
 • Hydrogeolog úzce spolupracuje s vrtmistrem.
 • Rádi Vám doporučíme kolegy na finální úpravu studny (ochranná šachta a vodovodní přípojka).

Jednotlivé kroky vybudování legální vrtané studny

Doprava a místní šetření
 • mapování okolních vodních zdrojů a zdrojů znečištění (žumpy, studny, domovní čistírny apod.)
 • návrh umístění průzkumného vrtu/vrtané studny
 • prováděno autorizovaným hydrogeologem
Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu
 • návrh technických parametrů průzkumného vrtu (budoucí vrtané studny)
 • určení prostoru pro vybudování průzkumného vrtu
 • zpracován osobou odborně způsobilou v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie č. 2397/2018
Vyřízení povolení průzkumného vrtu
 • získání povolení vodoprávního úřadu k realizaci průzkumného vrtu
 • vyřizování stanovisek v rozsahu požadovaném konkrétním úřadem pro danou lokalitu
 • vyjádření krajského a báňského úřadu (v případě vrtů hlubších než 30 m)
 • rychlost vyřízení závisí na vodoprávním úřadu

Po odvrtání průzkumného hydrogeologického vrtu se Průzkumný vrt "překlopí" na vrtanu studnu. K tomu je zapotřebí následující:


Souhrnná závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
 • slouží jako podklad pro územní a stavební řízení – převedení vrtu na vodní dílo
 • určení míry ovlivnění okolních jímacích objektů a stanovení vydatnosti studny
 • zpracován osobou odborně způsobilou v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie č. 2397/2018
Projektová dokumentace vrtané studny
 • vypracovaná dle platné legislativy
 • dimenzování a výpočet čerpadla
Inženýring – zajištění povolení k užívání legální vrtané studny
 • vyřízení společného řízení (ÚR+SP) a povolení k odběru podzemních vod

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (27.5 + 38.7) *

Sečtěte a zaokrouhlete (23.7 + 29.1) *

Nahoru